The Best bookmaker bet365 Bonus

Online bookmaker Romenia bet365.ro

ที่มาโครงการ

การพัฒนาระบบการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากตัวเลขทางสถิติพบว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีมากกว่า 607,828 รายในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Neuropathy) จะมีปัญหาแผลกดทับที่ฝ่าเท้าได้ง่าย และรักษายาก มักกลายเป็นแผลเรื้อรังซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการกระจายน้ำหนักที่ฝ่าเท้าไม่สม่ำเสมอ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2551 มีผู้ป่วยที่ต้องทำการตัดเท้าสูงถึง  38,000 เท้า

ปัจจุบันการรักษาแผลที่เท้าได้พัฒนาขึ้นมาก เช่นมีการใช้สายสวนขนาดพิเศษขยายเส้นเลือดไปเลี้ยงเท้า, การใช้ออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) เทคนิคการผ่าตัดแผลที่พัฒนาขึ้นมาก,การใช้ หนอนบำบัด(Maggot Therapy) และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสพ้นจากการตัดเท้ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แม้เมื่อมีการรักษาจนแผลหายแล้ว ผู้ป่วยส่วนมากกลับยังไม่ได้รับรองเท้าที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดแผลทำให้พบมีอุบัติการณ์การเกิดแผลซ้ำสูงถึง 36 เท่า ของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เคยเป็นแผลที่เท้า

ปัจจุบันนี้มีการใช้รองเท้าป้องกัน (Protective foot wear) ซึ่งมีส่วนสำคัญคือแผ่นรองรับใต้ฝ่าเท้า (insole) ที่สอดรับกับฝ่าเท้าซึ่งจะช่วยกระจายแรงกดทับใต้ฝ่าเท้า แต่ขั้นตอนการผลิต insole ในปัจจุบันต้องใช้เวลานานและขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ  ในทุกกระบวนการผลิตใช้แรงงานคนในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยในปัจจุบันที่มีเป็นจำนวนมาก  ตามสถิติของ สปสช.(สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ) มีการส่งมอบรองเท้าสำหรับป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2554  ประมาณ 27,000 คู่   ซึ่งประเมินจากการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงสูงในประชากรไทยว่าน่าจะมีประมาณ 300,000 ราย

 

นพ.เชิดพงศ์  หังสสูต นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเท้า ได้ทำงานวิจัยร่วมกับภาควิชาชีวกรรมการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งนายพงศ์พันธ์ วาทะสุนทรพงศ์ และผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร (2554)  ได้พัฒนาและนำเสนอกระบวนการในการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าและรองเท้าแบบใหม่ ประกอบไปด้วยเครื่องเก็บรอยฝ่าเท้าและกระบวนการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าโดยนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการผลิต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาขึ้นมาให้สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว เเม่นยำ ซึ่งระบบนี้เรียกว่าระบบ IFUS (Intelligent foot Unipressure System)เป็นการพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าให้มีความรวดเร็ว และสามารถกระจายความดันใต้ฝ่าเท้าให้กระทำทั่วทั้งฝ่าเท้าได้อย่างสม่ำเสมอ (Uniform Pressure) หรือมีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเท่าเทียมกับกระบวนการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

 

 

 

เครื่องเก็บรอยฝ่าเท้า

 

เก็บรอยฝ่าเท้าด้วย Laser 3D Scanner

 

CAD-CAM

 

ส่งมอบแผ่นรองเท้า และรองเท้าสุขภาพ ภายใน 1 ชม.

 

 

และจากงานวิจัยดังกล่าว โครงการวันรักเท้าสัญจรWE LOVE FOOT จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาล สิรินธร ที่เปิดโอกาสให้มีการริเริ่ม โครงการดีๆ ในการช่วยเหลือและให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีอัตราเสี่ยงในการเป็นแผลกดทับที่ฝ่าเท้า ได้รับการตรวจเช็คและประเมิณความเสี่ยงของเท้า ตลอดจนสามารถรับแผ่นรองเท้า หรือรองเท้าสุขภาพที่ช่วยลดแรงกดที่เท้าเฉพาะบุคคล จากเทคโนโลยี iFUS ได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยให้การป้องกันการเกิดแผลซ้ำ ลดลง ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยได้รับรองเท้าที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการจำลองแรงกระทำเฉพาะบุคคลนั้นๆ จะสามารถช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลระยะยาว น้อยลง เช่นกัน นับว่าเป็นการป้องกันผลเสียที่อาจจะมากขึ้น ถึงขั้นร้ายแรงในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

 

โครงการ วันรักเท้า จะเริ่มให้บริการ ที่โรงพยาบาล สิรินธร ในวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน โดยที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีสิทธิประกันสุขภาพ สามารถเข้ามารับการตรวจและเก็บรูปเท้า แรงกระทำของเท้าตัวเองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

More Information for Reporters: ติดต่อข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

โครงการ วันรักเท้าสัญจร  WE LOVE FOOT

 

นายแพทย์ที่ปรึกษาโครงการ

 

นพ.เชิดพงศ์  หังสสูต | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ประสานงานโครงการ

 

คุณธนธัช ประทุมมาลย์   |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

06

Video Clip

Calendar

June 2020
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Shares

23071465
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4729
6748
42621
22985203
37134
342498
23071465

Your IP: 34.238.190.122
Server Time: 2020-06-06 17:44:11

Цени за дървен материал ЕМСИЕН 3

Best bookmaker bet365 Bonus

123